Fraværsgrense

Vi kjører gjerne om morgenen før du begynner på skolen og utover ettermiddagen/kveld 😊

Men husk at det er ikke det beste for deg hvis du alltid har kjøretimer når der er tett trafikk på morgen og ettermiddagen. I tillegg vil der på vinterhalvåret være mørkt både sent og tidlig.

Det beste er å kjøre på dagen hvor du er opplagt, og ikke når du er trett etter en lang skoledag eller arbeidsdag. På dagtid kommer vi også mer rundt og får øvet på det vi skal uten å bli stående i kø hele timen.

  • De fleste har kanskje noen fritimer de kan bruke.
  • Det er også lurt å begynne på lappen i god tid slik at du kan fordele fraværet utover.
  • Veldig mange planlegger slik at de bruker fraværet mest på kjøreopplæring.
  • Jobber du, så kan du kanskje få til en avtale hvor du kan begynne 1 time senere på jobb. Der er som regel alltid en måte å få det til på.

Ring oss så hjelper vi deg gjerne!