Øvelseskjøring
 

For å starte øvingskjøring må du være minst 16 år og ha gjennomført trafikalt grunnkurs, som er på 17 timer. Ved trafikalt grunnkurs og andre obligatoriske kurs må du delta i alle timene for å få det godkjent. Du må også ha gjenomført trafikant i mørke før 1.november for å ha rett til å starte med øvingskjøring. Du vil deretter motta et bevis i posten som gir deg rett til å øvingskjøre.

Det er en fordel om du etter kjøretimene med trafikklæreren, får øvingskjøre med en ledsager, for å fortsette å trene på det du har lært i kjøretimene. Ha alltid med deg bevis for godkjent trafikalt grunnkurs og legitimasjon med bilde, når du kjører hos oss, og ved privat øvingskjøring.

Ledsager ved privat øvingskjøring må være minst 25 år og hatt gyldig førerkort for klassen sammenhengende de siste 5 årene. Bilen må ha et ekstra speil på ledsagersiden, og en rød L bak på bilen.

Husk:

Øvingskjøring må ikke være til fare eller ulempe for annen trafikk. Du og din ledsager må derfor finne øvingsområder som passer til ditt ferdighetsnivå. Unngå å øvingskjøre på motorveien inntil du klarer å følge med på andre trafikanters adferd.