Mørkekjøring

Mørkekjøring er en del av trafikalt grunnkurs og foregår i bil i reelle trafikksituasjoner. Det er trafikklæreren som kjører, mens du som elev er passasjer.

Hvis du gjennomfører trafikalt grunnkurs på sommer-halvåret så får du beviset uten mørkekjøringsdelen. Men du må ta mørkekjøringsdelen den første mørkeperioden som kommer ellers så utgår beviset. Når du har gjennomført mørkekjøringen, så vil du få tilsendt et nytt bevis fra Statens vegvesen. Dette beviset gjelder hele året.

Hvis du gjennomfører trafikalt grunnkurs på vinter-halvåret så må du ha mørkekjøringsdelen med en gang for å få grunnkursbeviset tilsendt fra Statens vegvesen.

Hva lærer vi?

  • om årsakssammenhenger ved ulykker i mørke
  • vurdering av risiko
  • rett lysbruk og atferd ved kjøring, parkering og nødstopp i mørket