Trinnvis opplæring

 

Føreropplæringen består av 4 trinn med ulike krav på hvert nivå.
 

Trinn: 1

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs.  Les mer på egen side

 

Trinn: 2

Grunnleggende kjøretøy - og kjørekompetanse

På trinn 2 lærer du å mestre kjøretøyet rent kjøreteknisk. Antall kjøretimer tilpasses dine forutsetninger og muligheter for øvingskjøring. Mot slutten av trinnet skal du ha en obligatorisk trinnvurdering hvor en skal vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på neste trinn.

 

TRINN: 3

Trafikal ferdighet

På trinn 3 har du kjøretimer og lærer å beherske kjøring i variert trafikk.

På slutten av trinn 3 så skal du på sikkerhetskurs på øvingsbane (glattkjøring).

Mot slutten av trinnet skal du kunne kjøre selvstendig og ha et prestasjonsnivå nær kravene til å bestå førerprøven. Du skal også kjøre en obligatorisk trinnvurdering.

 

TRINN: 4

Sikkerhetskurs på veg, 13 timer