Trafikalt grunnkurs

Før du kan begynne å øvelseskjøre hjemme og på trafikkskolen, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og det første trinnet i opplæringen. Det er på 17 timer og felles for alle klasser.

Trafikalt grunnkurs skal gi en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være en ansvarlig fører.

- Mandag 6.januar kl 16.30 (Ledige plasser)
- M
andag 4.desember kl 16.30 (Ledige plasser)

Teori trinn II og III

Teorikurs trinn II og III er neste steg etter trafikalt grunnkurs.

Teorikurset tar for seg trafikkregler og kunnskap om bilkjøring. Og teoriprøven

- Onsdag 18.oktober kl 16.30 (Ledige plasser)
- Onsdag 22.november (Ledige plasser)